mIRANDA

 

 

Miranda Holińska - młoda amatorka śpiewu, brała udział w 29 Harcerskich spotkaniach artystycznych w lelowie gdzie zajęła pierwsze miejsce.Miranda także grała w filmie pod tytułem "Wszystkie kobiety Mateusza" krótką nie mówioną rolę.