Drabina feudalna – co to znaczy

drabina feudalna

Drabina feudalna odnosi się do systemu społecznego, jaki obowiązywał w średniowiecznej Europie, czyli feudalizmu. Został on zapoczątkowany we Francji za czasów panowania Karola Wielkiego, a następnie rozprzestrzenił się na inne europejskie kraje.

Wytłumacz, czym była drabina feudalna

Z takim pytaniem można spotkać się podczas nauki na temat średniowiecznej Europy, zwłaszcza podczas omawiania kwestii społecznych. W tamtym okresie poszczególni członkowie społeczeństwa nie byli sobie równi, a pomiędzy nimi występowały zależności. Drabina feudalna w sposób jasny i obrazowy pokazuje, jakie były te zależności i kto znajdował się na poszczególnych jej szczeblach. Na szczycie drabiny feudalnej znajdował się król lub inny władca, któremu podlegali seniorzy. Ci z kolei mieli swoich wasali, czyli podległych im właścicieli ziemskich. Najczęściej byli nimi rycerze, którzy w podzięce za zasługi w bitwach i dla obronności państwa otrzymywali lenno, czyli ziemię, z której mogli czerpać zyski. 

Drabina feudalna średniowiecznego społeczeństwa

Wasale mogli się stać seniorami, jeśli oddawali swoją ziemię chłopom, których czynili swoimi wasalami. Drabina feudalna średniowiecznego społeczeństwa kończyła się na chłopach, którzy znajdowali się na samym jej dole. To właśnie oni najciężej pracowali, zajmując się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt, z których zyski przekazywali swoim zwierzchnikom. Przy pytaniu – wytłumacz czym była drabina feudalna warto znać odpowiedź.

Czym była drabina feudalna – najważniejsze informacje

Drabina feudalna odzwierciedlała stan średniowiecznego społeczeństwa i podział na stany: król, możnowładcy, rycerze i chłopi pańszczyźniani. Ci ostatni, choć faktycznie zajmowali się pracą na nadanej im ziemi, nie mieli jej na własność. Jako najliczniejsza grupa społeczna pracowali na majątki nielicznych właścicieli ziemskich. Sami się nie wzbogacali, a przyczyniali się do wzrostu stanu posiadania swoich panów. Choć system feudalny i związane z nim pojęcie drabiny feudalnej kojarzy się ze średniowieczem, w rzeczywistości taki podział na stany utrzymywał się przez kolejne stulecia. W większości państw europejskich feudalizm został zniesiony dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Czym była drabina feudalna? Po krotce – systemem.

Przeczytaj również:  Kiedy wynaleziono koło i jego znaczenie w historii