Skutki kolonializmu widoczne po dziś dzień

skutki kolonializmu

W dzisiejszych czasach coraz mniej mówi się o zdecydowanie czarnej karcie w historii Europy – kolonializmie. Proceder podboju i uzależniania się siebie słabszych państw trwał niemal kilkaset lat a jego pokłosie da się dostrzec gołym okiem, nawet dzisiaj. Kolonizowanie było okrutną zbrodnią na rdzennych narodach, czy można w niej znaleźć jakieś pozytywne aspekty? 

Przyczyny i skutki kolonializmu 

Jakie były przyczyny i skutki kolonializmu? Kolonializm był polityką charakterystyczną dla rozwiniętych państw Europy, prowadzoną wobec słabiej rozwiniętych państw w Azji, Afryce i Ameryce południowej. Polegał on na zdobywaniu siłą wpływów w słabszych państwach i uzależnianiu ich od siebie. Początek kolonializmu datuje się na XV i XVI wiek jako skutek wielkich odkryć geograficznych przez Europejczyków. Niemal każde z ówczesnych imperiów próbowało podporządkować sobie jakieś państwa ponieważ było to dla nich bardzo korzystne gospodarczo.

Z takich kolonii do Europy spływały surowce, przyprawy, złoto a także zupełnie nowe w Europie rośliny i zwierzęta. Wymiana w pewnym sensie odbywała się w dwie strony, mieszkańcy Europy wypływali za oceny by spróbować nowego życia a z drugiej strony na nasz kontynent statkami przewożone były produkty o których wcześniej nie śniło się mieszkańcom starego kontynentu. Skutki kolonializmu to na przykład to, że w dzisiejszej polskiej kuchni mamy pomidory, smaczne indyjskie herbaty a także wiele przypraw które nadają jedzeniu lepszego smaku. W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi widok hindusa albo osoby czarnoskórej zwiedzających nasz kraj, jednak nie zawsze tak było. To kolonizacja przyniosła za sobą wymieszanie się kultur, poniżej są przedstawione jej dobre i złe strony. 

Pozytywne skutki kolonializmu 

Kolonializm był strasznym zjawiskiem w historii, jednak w jego następstwie znalazło się też kilka pozytywów. Europejczycy którzy masowo spływali do kolonii by tam zamieszkać sprowadzili do nowego domu bardziej rozwiniętą technologię, ubogacali kulturę oraz wkładali sporo pieniędzy w rozwój lokalnych biznesów, dzięki czemu, przykładowo w Afryce zostały położone pierwsze tory, które umożliwiały szybszy transport. Pozytywne skutki kolonializmu to przede wszystkim szybszy rozwój cywlizacji. Technologia pozwoliła nie tylko na poprawę transportu i początek wielu, do dzisiaj istniejących firm ale sprowadziła ze sobą też medycynę. Pomoc lekarska przed przybyciem Europejczyków w zasadzie nie istniała, a dzięki rozwiniętym technikom leczenia można było uratować życie ludzi którzy wcześniej przez nieuleczalne choroby skazani byli na śmierć. Przez kolonizatorów wprowadzone zostały zasady, które zastąpiły bezprawie wszechobecne na dopiero niedawno odkrytych ziemiach. Dzięki temu w tamtejszych krajach zapanował porządek, jednak jest wątpliwe czy skolonizowane narody przyjmowały narzucone z góry zasady z zadowoleniem. 

Negatywne skutki kolonializmu 

Po kilku pozytywach kolonizowania trzeba zwrócić uwagę na negatywne skutki kolonializmu które z pewnością przygaszają dobre strony. Mieszkańcy podbitych ziem, zarówno w Afryce i Azji jak i Ameryce Południowej byli wbrew swojej woli zmuszani do niewolniczej pracy na rzecz kolonizatorów. Europejczycy nie patrzyli na tubylców jak na równych sobie, tylko jak na niższych co dawało przyzwolenie żeby nimi rządzić. Najgorszy los spotkał mieszkańców Afryki którzy oprócz ciężkiej pracy byli także porywani i wywożeni do Ameryki by tam pełnić rolę niewolników na plantacjach, farmach czy służyć w domach białych osadników. Przy okazji ubogacania lokalnych kultur, Europejczycy  tak naprawdę niszczyli to co zostali by na tym miejscu przymusowo narzucać swoje światopoglądy i zasady. Ogrom osiągnieć kulturowych z kilku kontynentów został zniszczony dla osiągnięcia zarobku i podporządkowania pod swoje interesy części świata. Dodatkowym negatywnym aspektem kolonizacji była brutalność, z jaką kolonizatorzy traktowali inne ludy. W celu szerzenia swoich zasad nie wahali się używać przemocy, czy nawet kar cielesnych, wobec ludzi którzy odważyli się protestować przeciwko nim.

Pozytywne i negatywne skutki kolonializmu czyli podsumowanie 

Zastanawiające, jak skolonizowane tereny wyglądały by dzisiaj gdyby historia potoczyła się nieco inaczej i kontakt z mniej rozwiniętymi państwami nie opierałby się na podboju siłą, tylko na przyjaznym handlu i wymianie produktów. Być może dzięki większej licznie ludności były by rozwinięte lepiej niż są teraz a może dalej państwa zza oceanów były by na niskim poziomie rozwoju. Z całą pewnością, świat nie miałby tak łatwego dostępu do produktów z innych krajów, czego dowodem są nawet przyprawy, które każdy z nas ma w swojej kuchni a kiedyś były produktem bardzo luksusowym. Podsumowując, głównymi pozytywnymi i negatywnymi skutkami kolonializmu są: 

  • Większe uprzemysłowienie słabiej rozwiniętych krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej
  • Zmuszanie rdzennych mieszkańców do pracy na rzecz Europejczyków, a także porywanie ich na inne kontynenty
  • Globalizacja produktów, które kiedyś nie były łatwo dostępne 
  • Wzbogacenie się imperiów europejskich 
  • Wyniszczenie podbitych kultur